Když nás zradí zdraví aneb vše o invalidním důchodu

Pošlite nám svoj recept Sdílet na Facebooku
09. 03. 2021
Někdy nás zradí zdraví a my i navzdory tomu, že bychom chtěli, už nejsme schopni dále vykonávat naši práci jak doposud. Můžou za to nemoci a úrazy. Jak v takové chvíli postupovat? Můžete si zažádat o invalidní důchod.

Nárok na invalidní důchod vznikne pojištěnci, který splnil zároveň následující podmínky:  nedosáhl ještě věku 65 let, stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně, získal potřebnou dobu pojištění nebo jeho invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a nepobírá starobní důchod.

V současné době se rozlišuje mezi třemi stupni invalidity a to v závislosti na poklesu pracovní způsobilosti. Pokud došlo k poklesu

  • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně,

  • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně,

  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně.

Procentní míry poklesu pracovní schopnosti u jednotlivých chorob stanoví vyhláška č. MPSV 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míry poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely invalidity (vyhláška o posuzování invalidity).

Pokud je příčinou pracovní neschopnosti více zdravotních postižení, tak se procentní hodnoty nesčítají, ale určí se rozhodující postižení (to které má největší vliv na pracovní schopnost).

V případě, že příčinou nepříznivého zdravotního stavu je více zdravotních postižení a je kvůli tomu pokles pracovní schopnosti větší, než odpovídá horní hranice určená podle rozhodujícího postižení, lze tuto horní hranici zvýšit až o 10 procentních bodů. K zvýšení bodového hodnocení může dojít i pokud postižení znemožní vykonávat dosavadní práci nebo stíží rekvalifikaci. Nejvíce však může dojít ke zvýšení o deset procent.

Taktéž může být rozhodnuto o snížení procentní míry poklesu pracovní schopnosti, a to v případě, že se pojištěnec – žadate o invalidní důchod adaptoval na svůj zdravotní stav. To znamená, že i navzdory onemocnění si dokázal najít zaměstnání, které může bez problémů vykonávat.

Jak postupovat, pokud invalidní důchod nebude přiznán, popřípadě bude snížen?

Zákon v první řadě umožňuje podat námitky, které musí být podány do třiceti dnů od rozhodnutí. Pokud bude námitkám vyhověno, bude opět přezkoumán zdravotní stav žadatele a vydáno rozhodnutí. Po vyčerpání této možnosti je možné obrátit se do dvou měsíců také na soud se správní žalobou.

Námitky musí obsahovat určité náležitosti: jméno, rodné číslo a místo trvalého bydliště (na tuto adresu bude dále doručováno), označení správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Důležitou náležitostí je číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí vydáno, s příslušným datem vydání rozhodnutí. Nakonec také musí být uvedeno, v čem spatřuje žadatel nesprávnost rozhodnutí.

Taktéž je možné podat novou žádost o invalidní důchod či jeho zvýšení. V zákoně není omezeno, kdy je možné znovu požádat o invalidní důchod. Obecně se dá říci, že k nové žádosti by měla být přiložena alespoň nějaká nová lékařská zpráva od ošetřujících lékařů. Tak je možné odůvodnit nové podání žádosti, např. zhoršeným zdravotním stavem.

Kam se obrátit pro bližší informace?

Veškeré informace o invalidním důchodu získáte na stránkách nebo telefonické lince České správy sociálnío zabezpečení.

Pro Senior Portál napsal
AL


Diskuze

Ak chcete pridať komentár, musíte sa prihlásiť, respektive zaregistrovať.

Na seznam článků

 
 
PRIHLÁSIŤ SA REGISTROVAŤ SA
Zvetsit pismo Vychozi velikost pisma Zmensit pismo
Přidejte se k nám na Facebooku Odporučiť známemu