Velikonoce – největší křesťanský svátek v roce

Pošlite nám svoj recept Sdílet na Facebooku
03. 04. 2021
Pestrobarevná vajíčka, roztomilá kuřátka, krásně upletená pomlázka ale také nejvýznamnější křesťanský svátek v roce. To vše se váže k Velikonocům. Většina lidí ví, že o velikonočním pondělí šlehají kluci a muži dívky a ženy, aby byly po celý rok zdravé. Někde naopak zase dívky polévají mládence vodou. Už méně lidí však ví, jaké křesťanské tajemství se ve Velikonocích ukrývá.

Velikonocím předchází čtyřicetidenní postní období. Samotné Velikonoce se pak slaví v takzvaném Svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí, při které se rozdávají ratolesti. Další tři dny – pondělí, úterý a středa – jsou všední dny pašijového týdne.

Od čtvrtka potom začíná vlastní oslava Velikonoc. O takzvaném Zeleném čtvrtku (kdy je většina lidí zvyklá jíst něco zeleného, nejčastěji špenát) se připomíná Ježíšova večeře a také jak Ježíš myl svým apoštolům nohy. O Zeleném čtvrtku se rovněž při liturgii naposledy rozeznívají kostelní zvony a utichají až do velikonoční vigilie. V lidové mluvě se říká, že zvony odlétají do Říma. Na některých vesnicích se tak udržuje ještě lidový zvyk, kdy po dědině chodí kluci s řehtačkami a klapačkami, které právě mají nahradit zvuk zvonů.

Po Zeleném čtvrtku následuje Velký pátek. Tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, poprava i pohřeb. Proto je Velký pátek postním dnem (nemělo by se jít maso) a je prožíván ve znamení smutku, ticha a rozjímání. Na Velký pátek je výzdoba kostela chudá, bez květin a svící na stole Páně. Písně se zpívají bez doprovodu varhan a mlčí i zvony. Bible říká, že v momentě Ježíšovy smrti se roztrhla opona, která v jeruzalémském chrámě dělila velesvatyni od ostatních prostor. Tím Písmo naznačuje, že Ježíšovou smrtí se otevřela cesta k největšímu pokladu - k samotnému Bohu. Den Kristova ukřižování je v lidových pověrách spojován také s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly své poklady, a v tento den se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarovaná. Nemělo by se rovněž hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovy krve.

Sobota, označovaná jako Bílá, je neliturgickým dnem, takže se zásadně neslaví bohoslužba a další svátosti, kromě útěchy nemocným. Tento den je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem by lidé byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci. O této Velikonoční noci, probíhající v noci ze soboty na neděli, se slaví Velikonoční vigilie, která připomíná noc, kdy Ježíš vstal z mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i lidem otevřel cestu k životu. Bohoslužba Velikonoční vigilie začíná zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Ježíše Krista nad temnotou a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje velikonoční svíce - paškál. Ta je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody, je ozdobena znamením kříže a symboly ΑΩ, tedy začátku a konce věků, jimiž je Kristus. Tato svíce se potom zapaluje po celou velikonoční dobu až do letnic a při každém křtu, aby se naznačilo, že křest patří k Velikonocům. Právě o Velikonoční noci se také křtí dospělí a dochází k obnovování křestních slibů.

Největším křesťanským svátkem v roce je potom Velikonoční neděle. Je symbolem dne, kdy Kristus vstal z mrtvých, a svým zmrtvýchvstáním tak dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k Večeři Páně  - lámání chleba -  a tento den nazvali Dnem Páně. Každá neděle v roce je tedy oslavou Velikonoc - zpřítomněním Kristova vykupitelského činu.

Pre Senior Portál napsala
Dagmar Kulaviaková


Diskuze

Ak chcete pridať komentár, musíte sa prihlásiť, respektive zaregistrovať.

Na seznam článků

 
 
PRIHLÁSIŤ SA REGISTROVAŤ SA
Zvetsit pismo Vychozi velikost pisma Zmensit pismo
Přidejte se k nám na Facebooku Odporučiť známemu