Riziká zimnej turistiky v horách

Pošlite nám svoj recept Sdílet na Facebooku
05. 04. 2021
Vzťah človeka k horám prekonal za posledné desaťročia zásadný obrat: zatiaľ čo sa človek predtým hôr bál, dnes musí Horská služba presviedčať ľudí, aby hory nepodceňovali.

Ako vlastne k týmto nehodám dochádza, čo býva ich príčinou? Nebezpečenstvo na horách sa rozdeľovalo na subjektívne – ktoré si človek spôsobil sám a objektívne – ktoré mu hrozilo bez jeho pričinenia. Toto delenie je dnes už prevažne prekonané, pretože ako ukázala prax, hory človeku nehrozia, majú iba svoje zákonitosti. Ak ich človek nerešpektuje, či už preto, lebo o nich nevie, alebo preto, že im neprikladá vážnosť, môže sa za určitých okolností dostať do nepríjemnej situácie, prísť o zdravie alebo aj o život.

Úrazy a nešťastia v horách vznikajú predovšetkým:

 • z neznalosti terénu
 • z neznalosti pohybu v tomto teréne
 • z nedostatočného výstroja
 • z nevhodných poveternostných a snehových podmienok.

Neznalosť terénu

Neznalosť terénu znamená napríklad  voľbu neprimeranej túry,  nedodržanie správneho smeru a priebehu cesty, neinformovanosť o schodnosti a obťažnosti túry, strata orientácie, zostup neznámym smerom. Predchádzame tomu štúdiom mapy, sprievodcu, kompasu, informáciami získanými od HS, absolvovaním náročných túr s horským vodcom.

Neznalosť pohybu v teréne
Čo sa týka neznalosti pohybu v teréne, treba  časový rozvrh prispôsobiť zdatnosti návštevníkov, treba si dať časovú rezervu do zotmenia, určiť primerané túry s ohľadom na kondíciu,  vhodný počet účastníkov vzhľadom na charakter túry, a taktiež je potrebné ovládanie techniky postupu.

Nedostatočný výstroj
Nedostatočný výstroj – riešenie: u turistu je najdôležitejšia správna obuv, ochrana proti dažďu a zime, u lyžiara je najdôležitejšie správne poistné viazanie a ochrana proti zime.

Nevhodné poveternostné a snehové podmienky
 Za zlého počasia (dážď, vietor, hmla, búrka, fujavica) sa na túry nevydávame,  vývoj počasia treba sledovať aj počas túry a pri zhoršení počasia sa treba vrátiť, vývoj počasia treba sledovať aj v dňoch pred túrou (tlač, rozhlas, televízia), búrky v pásme nad hornou hranicou lesa v hôľnom teréne sú veľmi nebezpečné, v zime treba ešte poznať údaje o stave a kvalite snehu.

Nebezpečenstvo lavín

Počas celej zimnej sezóny podáva Horská služba informácie o stave snehovej pokrývky a o nebezpečenstve lavín.
Jednotlivé čísla vyjadrujú stupeň nebezpečenstva takto:
0 – nijaké lavínové nebezpečenstvo,
1 – veľmi mierne lavínové nebezpečenstvo (možný výskyt miestnych lavín spôsobených mechanickým narušením),
2 – mierne lavínové nebezpečenstvo (možný výskyt miestnych lavín bez mechanického narušenia),
3 – veľké lavínové nebezpečenstvo (okrem známych lavínových svahov môžeme počítať so zosuvom lavín na všetkých exponovanejších svahoch – zákaz vychádzania do terénu).

Vznik a príčiny lavínového nebezpečenstva môžeme zhrnúť do týchto bodov:

 • počasie a snehové podmienky (ochladenie, oteplenie, veľké množstvo nového snehu a pod.),
 • pôsobenie vetra (veľké snehové záveje, usadzovanie snehu pôsobením, vetra na záveternej strane, vytváranie snehových platní a pod.)
 • účinky nízkych teplôt a odmäkov (náhle oteplenie a ochladenie)
 • terén (sklon terénu, hladkosť povrchu alebo jeho členitosť, porasty alebo hôľne terény).

Kedy je nebezpečenstvo spúšťania sa lavín najväčšie:

 • po napadnutí väčšieho množstva snehu na staré stvrdnuté a ľadové snehové vrstvy
 • v slnečných dňoch medzi 10. až 15. hodinou na slnkom ožiarených svahoch
 • v obdobiach, keď bývajú v krátkom časovom odstupe veľké tepelné rozdiely
 • v žľaboch a zvlášť širokých svahoch, nad ktorými sú rozľahlé strmé a hladké úbočia
 • pri náhlom oteplení a odmäku, keď sklznú vrstvu na pôdnom podklade, uľahnutej tráve a pod. vytvára voda z rozpusteného snehu.

Pre Senior Portál napísala
Michaela Ďurcová


Diskuze

Ak chcete pridať komentár, musíte sa prihlásiť, respektive zaregistrovať.

Na seznam článků

 
 
PRIHLÁSIŤ SA REGISTROVAŤ SA
Zvetsit pismo Vychozi velikost pisma Zmensit pismo
Přidejte se k nám na Facebooku Odporučiť známemu