Porta coeli – klášterní perla na hranicích Vysočiny

Pošlite nám svoj recept Sdílet na Facebooku
15. 08. 2020
„Pro zvláštní lásku, kterou k bratrům Jerusalémským v srdcí svém nepřestal jsem míti a z vřelého slibu a snahy duše, pokud pěstění řádu bratří v předu řečených v mé zemi by zapustilo kořeny silnější a početnější, dvorec v Thusnově a jiný dvorec zvaný Brezni s lukami podle řeky Svratky, potvrdil jsem tímto listem za souhlasu vznešeného otce Jana, biskupa moravského...“ Takto vznikl klášter Porta coeli – Brána do nebes na samých hranicích Vysočiny!

Proslulý a jeden z mála fungujících klášterů v České republice, najdete v „bráně Vysočiny“, jak je obec Předklášteří u Tišnova často titulována. Ostatně „Brána do nebes“ nebo také „Nebeská brána“ znamená samotný název Porta coeli přeložený z latiny.

Klášter byl založen Konstancií Uherskou, vdovou po králi Otakaru Přemyslovi. Nápad o založení kláštera se původně zrodil v jeho hlavě, avšak základní kámen byl položen jeho manželkou a oběma jeho syny – Václavem I. a Přemyslem – až po jeho smrti. Psal se tehdy rok 1232. O dva roky později byla stavba oficiálně stvrzena listinou markraběte Přemysla. Královna Konstancie se bohužel nedožila aktivního rozvoje kláštera, byla v něm alespoň pohřbena v roce 1240.

Klášter tehdy i nyní patří ženské větvi řádu cisterciaček, který navazuje na přísnou tradici benediktínského řádu. Komunita jeptišek se v Porta coeli aktivně rozvíjela celé 13. a 14. století. Konec tohoto příznivého období nastal s příchodem husitských válek. V té době byl klášter i bazilika zničeny a řádové sestry byly nuceny pobývat v klášteře na Starém Brně.

S koncem husitských válek přichází do kláštera i nová abatyše – Alžběta IV., která je nazývána druhou zakladatelkou kláštera. Klášter za jejího působení procházel úplnou obnovou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie byla roku 1454 znovu vysvěcena a cisterciačky po dobu dalších více jak stopadesáti let naplno plnily své poslání.

Další ránu zasadila fungování kláštera Třicetiletá válka. V této době byl sesterský konvent nucen pobývat na hradě Pernštejně a klášter byl rukou Švédů znovu zničen. V průběhu 17. a 18. století se klášter opět vzpamatoval, čítal až 60 sester a také vznikla jeho nynější stavební podoba a byl přistavěn komplex hospodářských budov. Ty se, po dekretu císaře Josefa II. vydaného roku 1782, který nařizuje zrušení kláštera, stávají textilními manufakturami. Dvaapadesát sester je nuceno klášter opustit, čímž se původní komunita úplně rozpadá a klášter přechází do správy farnosti.

Klášter byl v roce 1861 zakoupen cisterciačkami z Marienthalu v Horní Lužici, které jej také v roce 1901 znovu osídlily. Zbožný život zda však fungoval pouhých devětačtyřicet let – v roce 1950 postihla klášter Porta coeli prozatím poslední těžká rána. Po zrušení kláštera komunistickým režimem se sestry rozcházejí a řád úplně zaniká. Ihned po převratu roku 1989 se v bazilice kláštera uskutečnila slavnostní bohoslužba k příležitosti svatořečení Anežky České, dcery zakladatelky kláštera Konstancie. Na přelomu let 1989 a 1990 byl klášter znovu osídlen a komunita řádových sester zde žije dodnes a dodnes také ctí tradici pouti ke sv. Anežce. Poslední velkou událostí, která se v klášteře uskutečnila, byla oslava stého obnovení kláštera v roce 2001.

Největším lákadlem pro návštěvníky kláštera je bohatě zdobený gotický portál - tympanon, který je právě onou „Bránou nebes“ a krášlí tak vstup do románsko - gotické baziliky Nanebevzetí Panny Marie. Klášter samotný se nachází v krásném a klidném prostředí plném zeleně a jeho návštěva jistě ukojí i touhu po vzdělání – v areálu kláštera se nachází i Podhorácké muzeum, které láká expozicí o historii a současnosti kláštera a také výstavou minerálů.

Zda toužíte zhlédnout překrásnou architektonickou památku a poznat život řeholního řádu, neváhejte se vydat pětadvacet kilometrů severozápadně od Brna do obce Předklášteří, kde se vám s radostí otevře brána přímo do nebes!

Pro Senior portál napsala
Lucie Čačalová


Diskuze

Ak chcete pridať komentár, musíte sa prihlásiť, respektive zaregistrovať.

Na seznam článků

 
 
PRIHLÁSIŤ SA REGISTROVAŤ SA
Zvetsit pismo Vychozi velikost pisma Zmensit pismo
Přidejte se k nám na Facebooku Odporučiť známemu