České jeskyně a jejich tajemné krásy

Pošlite nám svoj recept Sdílet na Facebooku
24. 09. 2020
Při brouzdání naší krásnou zemí narazíme všude na spoustu krás, které nás lákají k návštěvě. Většina z nás navštěvuje všechny možné zámky, hrady, zoologické zahrady a další památky. Nesmíme ale také zapomenout na přírodní krásy, jako jsou skály, jezera a také jeskyně. V České republice se jich skrývá hned několik a opravdu stojí za návštěvu.

V České republice bylo dosud odhaleno téměř na 4000 jeskyní. Většina z nich má mimořádný význam, neboť představuje nejen pozoruhodné geologické, geomorfologické a mineralogické fenomény, ale zachovaly se zde i ty nejcennější důkazy o vzniku a vývoji života, o vzniku a vývoji lidské kultury. Bohužel přístupných pro turisty je pouze čtrnáct z nich a spadají pod Správu jeskyní České republiky. Pojďme si je tedy v krátkosti představit.

Koněpruské jeskyně

Tyto jeskyně najdeme ve středních Čechách v oblasti Českého krasu. Od Prahy jsou vzdálené pouhých 30 kilometrů a jsou dobře dostupné jak hromadnou dopravou, tak autem. Koněpruské jeskyně byly veřejnosti zpřístupněny roku 1959 a návštěvníci si mohou během asi hodinové prohlídky prohlédnout dvě jeskynní patra, která vznikla činností vody ve vápencích starých přibližně 400 milionů let.

Prohlídková trasa vede jeskynními chodbami skrz několik dómů s krápníkovou výzdobou a končí v horním patře jeskyní, kde byla v 15. století tajná penězokazecká dílna. V jeskyni byla nalezena celá řada zvířecích kostí, ale také kosti pravěkého člověka. Jeskyně také nejspíše sloužily jako úkryt různým živočichům a v současnosti obývají jeskyně netopýři a vrápenci (kriticky ohrožení netopýři u nás).

Bozkovské dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyně jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi na severu Čech. Svou bohatou výzdobou ale lákají mnoho návštěvníků od nás i ze zahraničí. Nachází se zde největší podzemní jezero v Čechách. Pro svou jedinečnost byly tyto jeskyně vyhlášeny Národní přírodní památkou.

Labyrint chodeb je protkán krápníky a jsou zde všude také charakteristické křemenné lavice, římsy a lišty. Díky lidské obrazotvornosti získaly také svá jména jako Hřebínek, Anděl, Panenka, Tři králové, Přilba či Betlém. Je zde k vidění spousta stalagnátů, stalagmitů a stalaktitů nejrůznějších barev a tvarů. Na dně jezer můžeme vidět množství mincí, které sem házejí návštěvníci.

Chýnovská jeskyně

Tato jeskyně se nachází nedaleko města Tábor a je první zpřístupněnou jeskyní na území České republiky (v roce 1868). Délka celého jeskynního systému je přes 1200 metrů, ale celý rozsah ještě nebyl přesně určen. Jeskynním labyrintem protéká vodní tok s pitnou vodou. Turisté mohou navštívit okruh dlouhý 220 metrů s nejnižším bodem trasy v hloubce 42 metrů. Prohlídka trvá asi 40 minut. Při rekonstrukci byl vyhlouben nový padesátimetrový výstupní tunel a zlepšil se také vzhled okolí jeskyně.

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Leží v údolí řeky Bečvy v lázních Teplice nad Bečvou. Byly objeveny v roce 1912 a zpřístupněny byly roku 1926. Systém vznikl jak působením atmosférických vod, tak vlivem minerálních vod tryskajících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit a jsou zde také k vidění gejzírové stalagmity a kulovité sintrové povlaky, které připomínají koblihy. Do nejnižších úrovní jeskyní není přístup, neboť jsou trvale zaplněny oxidem uhličitým. Jsou také nejteplejšími jeskyněmi na našem území (stálá teplota 14 °C).

Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší propast České republiky Hranická propast. Její suchá část má hloubku 69,5 metru a celková známá hloubka je zatím 289,5 metru, dna dosud nebylo dosaženo.

Javoříčské jeskyně

Veřejnosti přístupné Javoříčské jeskyně najdeme na střední Moravě asi 10 kilometrů západně od Litovle. Podzemní systém vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. V jeskyních můžeme vidět překrásnou krápníkovou výzdobu. Podzemní prostory byly vytvořeny paleotokem potoka Špraňku.

Bohatost krápníkové výzdoby je patrná hlavně ve dvou mohutných prostorách – Suťovém dómuDómu Gigantů, stejně jako v Pohádkových jeskyních. Kromě běžných typů krápníkové výzdoby, je zde bohatý výskyt i tzakzvaných heliktitů. Nejznámějším krápníkovým útvarem a symbolem jeskyní je přes 2 metry vysoká sintrová záclona.

Mladečské jeskyně

Tyto jeskyně se nacházejí na okraji obce Mladeč na severní Moravě. Není znám přesný rok objevení těchto jeskyní, uvádějí se tři roky – 1815, 1826 a 1828. Zpřístupněny byly tyto jeskyně po roce 1921 a poté znovu v roce 1951 a celková délka jeskynního systému je 1080 metrů, zpřístupněno je pouze 380 m.etrů Jeskyně proslula svými významnými archeologickými a paleontologickými nálezy. Ty jsou naaranžovány v Dómu mrtvých. Z krápníkové výzdoby je nejzajímavější stalagmit Egyptská mumie, Zkamenělý vodopád a výzdoba vysokého Chrámu přírody.

Jeskyně Na Pomezí

Jeskyně Na Pomezí se nachází v Rychlebských horách, 2 kilometry severně od Lipové-Lázně. Byla objevena roku 1936 a zpřístupněna v roce 1950. Návštěvníci si mohou projít trasu dlouhou 410 metrů, na níž mohou obdivovat bohatou krápníkovou výzdobu a jezírka. Chodby se místy rozšiřují v prostorné dómy - Ledový dóm, dóm U balvanu s jezírky, Římské lázně, Bílý dóm s neobvyklými sloupkovitými stalagmity, 13 metrů vysoký Královský dóm a Klenotnice. Zvláštností jsou krápníky v dómu Zvonice, které při poklepu vydávají zvuk připomínající zvonkohru.

Jeskyně Na Špičáku

Špičák (někdy nazývaný také Velký Špičák) je zalesněný kopec, nacházející se 1 kilometr severně od Písečné. V podzemí kopce je jeskynní labyrint, v němž je zpřístupněno 230 metrů chodeb. Ty jsou (stejně jako celý kopec) budovány krystalickým vápencem, který vytváří mohutný skalnatý hřeben 260 metrů dlouhý a až 33 metrů vysoký. Jeskyně jsou skoro bez krápníků, zato s neobvyklými srdčitými a vejčitými profily chodeb. 230 metrů dlouhá prohlídková trasa je bezbariérová.

Punkevní jeskyně

Asi nejznámější a nejnavštěvovanější jeskyně se nacházejí v komplexu Moravského krasu v Pustém žlebu severně od Brna. Byly postupně objevovány v letech 1909 – 1933. Jsou zde k vidění mohutné dómy a chodby s krápníkovou výzdobou, kterými se návštěvníci dostanou až na dno propasti Macocha, které je v hloubce 138 m. Zajímavým zpestřením prohlídky se může také stát projížďka na motorových člunech po podzemní říčce Punkvě. Jeskyně jsou součástí nejdelšího jeskynního systému v České republice - Amatérské jeskyně, jejíž délka dosud známých chodeb je více než 30 kilometrů.

Jeskyně Balcarka

Nachází se jižně od Ostrova u Macochy, při východním okraji vápenců Moravského krasu, v jádru skalnatého meandru Suchého žlebu. Byla postupně objevována od roku 1923 a v roce 1936 byly jednotlivé části spojeny v jeden celek. Balcarka je pro návštěvníky zvlášť přitažlivá pestrostí krápníkové výzdoby na velmi malé ploše. Mimořádné bohatství krápníků, vyvinuté povrchové krasové jevy (závrty, škrapy), bohaté archeologické a paleontologické nálezy a význačné druhy teplomilné květeny činí z lokality Balcarky jedno z nejzajímavějších míst v Moravském krasu.

Kateřinská jeskyně

Tato překrásná jeskyně se nachází také v Moravském krasu asi 500 m východně od Skalního mlýna. Byla nalezištěm kostí pleistocénních zvířat, zejména medvědů. Pro veřejnost byla zpřístupněna roku 1910. Můžeme si zde prohlédnout několik dómů, včetně Hlavního dómů, který je největším veřejnosti přístupným podzemním dómem u nás. Vyniká skvělou akustikou, a proto se zde několikrát ročně pořádají hudební a pěvecké koncerty.

Sloupsko-šošůvské jeskyně

Tyto jeskyně jsou největšími zpřístupněnými jeskyněmi v České republice. Jsou tvořeny rozsáhlým komplexem dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, které spojují dvě podzemní patra. Návštěvníci si mohou zvolit jeden ze dvou prohlídkových okruhů. Krátký okruh o délce 890 metrů prochází sloupskou částí jeskyně a končí v jeskyni Kůlna s archeologickou expozicí. Dlouhý okruh o délce 1760 metrů vede sloupskou i šošůvskou částí jeskyní a rovněž končí v jeskyni Kůlně. Pro tělesně postižené návštěvníky byla velká část jeskyní  upravena jako bezbariérová. Prostora nazývaná Eliščina jeskyně má velmi bohatou krápníkovou výzdobu a také vynikající akustiku, proto je příležitostně využívána pro koncerty komorní hudby.

Jeskyně Na Turoldu

Jeskyně Na Turoldu je největší a nejvýznamnější jeskyně Pavlovských vrchů nedaleko Mikulova. Byla objevena při roku 1951 nedaleko již dříve zničené Turoldovy jeskyně a je složitým a mimořádně členitým systémem chodeb síní a dómů o sedmi patrech. Je dlouhá celkem 1650 metrů a spolu s Liščí dírou je největším jeskynním systémem v druhohorních vápencích České republiky o celkové délce 2800 metrů. Jeskyně je zvláštní svojí takzvanou „turoldskou“ výzdobou, která není v ostatních jeskyních obvyklá a je významným zimovištěm netopýrů.

Jeskyně Výpustek

Nachází se ve střední části Moravského krasu na levé straně Křtinského údolí. Jeskyně, jež byla dříve známa také pod názvem „Jeskynní bludiště Výpustek“, je tvořena zejména fosilními partiemi někdejšího podzemního toku Křtinského potoka. Patří k nejvýznamnějším jeskynním systémům Moravského krasu. Labyrint temných chodeb a dómů byl vytvořen ponorovou činností Křtinského potoka. Komplex v jeskyni Výpustek je asi 170 metrů dlouhý a tvoří ho ložnice, jednací místnosti, zařízení na čištění vzduchu a také technika na výrobu elektřiny. Mimo jeskyně k němu patří i devět budov, z nichž některé by měly zůstat zachovány.

Pokud se do některé z jeskyní vydáte, určitě neuděláte chybu a budete moci obdivovat neuvěřitelné krásy, které je schopna vytvořit příroda. Výše byly zmíněny nejdůležitější informace o všech přístupných jeskyních na našem území. Pro získání dalších informací (například o otvíracích dobách či vstupném) můžete navštívit webové stránky Správy jeskyní České republiky na adrese www.jeskynecr.cz.

Pro Senior Portál napsala
Simona Ryšková


Diskuze

Ak chcete pridať komentár, musíte sa prihlásiť, respektive zaregistrovať.

Na seznam článků

 
 
PRIHLÁSIŤ SA REGISTROVAŤ SA
Zvetsit pismo Vychozi velikost pisma Zmensit pismo
Přidejte se k nám na Facebooku Odporučiť známemu