Cestovné poistenie

 

Termín poistenie

?
Zadajte deň, v ktorom opustíte územie SR. Pozor, poistenie bude platné až po zaplatení poistného.

Zadajte vo formáte DD. MM. RRRR (napr. 23. 6. 2021)
?
Zadajte deň, v ktorom sa vrátite na území SR.

Zadajte vo formáte DD. MM. RRRR (napr. 24. 6. 2021)

Cieľ cesty

?
Zemepisné územie Európy mimo SR a európska časť Ruska, ďalej Egypt, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko. Ostatné neuvedené štáty obsahujú poistné krytie pre celý svet. V prípade cesty do viacerých štátov, zvoľte štát najvzdialenejšie, alebo ten, ktorý je v pásme celý svet.
?
Svet okrem Českej republiky a Európy.

Kontaktné informácie

Poistenej osoby

Informácie o osobe

Typ cesty

?
Zahrňa bežné rekreačné činnosti, ktoré nepatria medzi nebezpečné alebo zimné športy, najmä badminton, korčuľovanie, golf, jazda na bicykli, biliard, kolky, plávanie a šnorchlovanie, prechádzky a túry bežným nenáročným terénom, rybolov z brehu, stolný tenis, stolové a kartové hry , tanec, tenis a ďalšie necielenej rekreačné činnosti porovnateľné rizikovosti. Ďalej medzi rekreačné činnosti patria krátkodobé plážové adrenalínové aktivity, ktoré si poistený zakúpil priamo na pláži od miestneho poskytovateľa služieb, tj napr jazda na banáne, jazda na vodnom skútri, parasailing, vodné lyžovanie, potápanie s inštruktorom a pod Turistická cesta zahŕňa aj služobné cesty nemanuálního charakteru.
?
Sú to aktivity ako zjazdové lyžovanie a snowboarding, nie však spojených so skoky alebo akrobaciou na vyznačených zjazdovkách a trasách, beh na lyžiach, korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, krasokorčuľovanie, jazda na boboch, skibob a športových saniach

Typ poistenia

?
Pojištení lécebných výloh a asistencních služeb celkem3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení asistencních služeb, repatriace pojišteného celkem3.000.000
- zachranovací náklady500.000
- náklady na vyslání opatrovníka60.000
- náklady na predcasný návrat z pojištené cesty60.000
- náklady vzniklé zmeškáním verejného dopravního prostredku60.000
- náklady na právní pomoc v zahranicí vcetne jejího zprostredkování60.000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladu60.000
- odškodnení v prípade zadržení pojišteného pri únosu letadla nebo busu60.000
- zprostredkování financní pomoci pojištenému60.000
- náklady vzniklé zpoždením zavazadel0.000
- náklady vzniklé zpoždením letu0.000
Úrazové pojištení – smrt následkem úrazu150.000
Úrazové pojištení – trvalé následky úrazu (od 10 %)300.000
Úrazové pojištení – nemocnicní odškodné (za 1 den)300
Pojištení odpovednosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby1.000.000
Pojištení zavazadel – celkový limit plnení15.000
– jedna vec max.5.000
?
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb celkom 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie asistenčných služieb, repatriácia poisteného celkom 3.000 .000
- zachraňovacie náklady 500.000
- náklady na vyslanie opatrovníka 60.000
- náklady na predčasný návrat z poistenej cesty 60.000
- náklady vzniknuté zmeškaním verejného dopravného prostriedku 60.000
- náklady na právnu pomoc v zahranicí vrátane jej sprostredkovanie 60.000
- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladu 60.000
- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo busu 60.000
- sprostredkovanie financnej pomoci poistenému 60.000
- náklady vzniknuté oneskorením batožiny 0.000
- náklady spôsobené meškaním letu 0,000

Informácie o osobe

Typ cesty

?
Zahrňa bežné rekreačné činnosti, ktoré nepatria medzi nebezpečné alebo zimné športy, najmä badminton, korčuľovanie, golf, jazda na bicykli, biliard, kolky, plávanie a šnorchlovanie, prechádzky a túry bežným nenáročným terénom, rybolov z brehu, stolný tenis, stolové a kartové hry , tanec, tenis a ďalšie necielenej rekreačné činnosti porovnateľné rizikovosti. Ďalej medzi rekreačné činnosti patria krátkodobé plážové adrenalínové aktivity, ktoré si poistený zakúpil priamo na pláži od miestneho poskytovateľa služieb, tj napr jazda na banáne, jazda na vodnom skútri, parasailing, vodné lyžovanie, potápanie s inštruktorom a pod Turistická cesta zahŕňa aj služobné cesty nemanuálního charakteru.
?
Sú to aktivity ako zjazdové lyžovanie a snowboarding, nie však spojených so skoky alebo akrobaciou na vyznačených zjazdovkách a trasách, beh na lyžiach, korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, krasokorčuľovanie, jazda na boboch, skibob a športových saniach

Typ poistenia

?
Pojištení lécebných výloh a asistencních služeb celkem3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení asistencních služeb, repatriace pojišteného celkem3.000.000
- zachranovací náklady500.000
- náklady na vyslání opatrovníka60.000
- náklady na predcasný návrat z pojištené cesty60.000
- náklady vzniklé zmeškáním verejného dopravního prostredku60.000
- náklady na právní pomoc v zahranicí vcetne jejího zprostredkování60.000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladu60.000
- odškodnení v prípade zadržení pojišteného pri únosu letadla nebo busu60.000
- zprostredkování financní pomoci pojištenému60.000
- náklady vzniklé zpoždením zavazadel0.000
- náklady vzniklé zpoždením letu0.000
Úrazové pojištení – smrt následkem úrazu150.000
Úrazové pojištení – trvalé následky úrazu (od 10 %)300.000
Úrazové pojištení – nemocnicní odškodné (za 1 den)300
Pojištení odpovednosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby1.000.000
Pojištení zavazadel – celkový limit plnení15.000
– jedna vec max.5.000
?
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb celkom 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie asistenčných služieb, repatriácia poisteného celkom 3.000 .000
- zachraňovacie náklady 500.000
- náklady na vyslanie opatrovníka 60.000
- náklady na predčasný návrat z poistenej cesty 60.000
- náklady vzniknuté zmeškaním verejného dopravného prostriedku 60.000
- náklady na právnu pomoc v zahranicí vrátane jej sprostredkovanie 60.000
- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladu 60.000
- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo busu 60.000
- sprostredkovanie financnej pomoci poistenému 60.000
- náklady vzniknuté oneskorením batožiny 0.000
- náklady spôsobené meškaním letu 0,000

Informácie o osobe

Typ cesty

?
Zahrňa bežné rekreačné činnosti, ktoré nepatria medzi nebezpečné alebo zimné športy, najmä badminton, korčuľovanie, golf, jazda na bicykli, biliard, kolky, plávanie a šnorchlovanie, prechádzky a túry bežným nenáročným terénom, rybolov z brehu, stolný tenis, stolové a kartové hry , tanec, tenis a ďalšie necielenej rekreačné činnosti porovnateľné rizikovosti. Ďalej medzi rekreačné činnosti patria krátkodobé plážové adrenalínové aktivity, ktoré si poistený zakúpil priamo na pláži od miestneho poskytovateľa služieb, tj napr jazda na banáne, jazda na vodnom skútri, parasailing, vodné lyžovanie, potápanie s inštruktorom a pod Turistická cesta zahŕňa aj služobné cesty nemanuálního charakteru.
?
Sú to aktivity ako zjazdové lyžovanie a snowboarding, nie však spojených so skoky alebo akrobaciou na vyznačených zjazdovkách a trasách, beh na lyžiach, korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, krasokorčuľovanie, jazda na boboch, skibob a športových saniach

Typ poistenia

?
Pojištení lécebných výloh a asistencních služeb celkem3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení asistencních služeb, repatriace pojišteného celkem3.000.000
- zachranovací náklady500.000
- náklady na vyslání opatrovníka60.000
- náklady na predcasný návrat z pojištené cesty60.000
- náklady vzniklé zmeškáním verejného dopravního prostredku60.000
- náklady na právní pomoc v zahranicí vcetne jejího zprostredkování60.000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladu60.000
- odškodnení v prípade zadržení pojišteného pri únosu letadla nebo busu60.000
- zprostredkování financní pomoci pojištenému60.000
- náklady vzniklé zpoždením zavazadel0.000
- náklady vzniklé zpoždením letu0.000
Úrazové pojištení – smrt následkem úrazu150.000
Úrazové pojištení – trvalé následky úrazu (od 10 %)300.000
Úrazové pojištení – nemocnicní odškodné (za 1 den)300
Pojištení odpovednosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby1.000.000
Pojištení zavazadel – celkový limit plnení15.000
– jedna vec max.5.000
?
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb celkom 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie asistenčných služieb, repatriácia poisteného celkom 3.000 .000
- zachraňovacie náklady 500.000
- náklady na vyslanie opatrovníka 60.000
- náklady na predčasný návrat z poistenej cesty 60.000
- náklady vzniknuté zmeškaním verejného dopravného prostriedku 60.000
- náklady na právnu pomoc v zahranicí vrátane jej sprostredkovanie 60.000
- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladu 60.000
- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo busu 60.000
- sprostredkovanie financnej pomoci poistenému 60.000
- náklady vzniknuté oneskorením batožiny 0.000
- náklady spôsobené meškaním letu 0,000

Informácie o osobe

Typ cesty

?
Zahrňa bežné rekreačné činnosti, ktoré nepatria medzi nebezpečné alebo zimné športy, najmä badminton, korčuľovanie, golf, jazda na bicykli, biliard, kolky, plávanie a šnorchlovanie, prechádzky a túry bežným nenáročným terénom, rybolov z brehu, stolný tenis, stolové a kartové hry , tanec, tenis a ďalšie necielenej rekreačné činnosti porovnateľné rizikovosti. Ďalej medzi rekreačné činnosti patria krátkodobé plážové adrenalínové aktivity, ktoré si poistený zakúpil priamo na pláži od miestneho poskytovateľa služieb, tj napr jazda na banáne, jazda na vodnom skútri, parasailing, vodné lyžovanie, potápanie s inštruktorom a pod Turistická cesta zahŕňa aj služobné cesty nemanuálního charakteru.
?
Sú to aktivity ako zjazdové lyžovanie a snowboarding, nie však spojených so skoky alebo akrobaciou na vyznačených zjazdovkách a trasách, beh na lyžiach, korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, krasokorčuľovanie, jazda na boboch, skibob a športových saniach

Typ poistenia

?
Pojištení lécebných výloh a asistencních služeb celkem3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení asistencních služeb, repatriace pojišteného celkem3.000.000
- zachranovací náklady500.000
- náklady na vyslání opatrovníka60.000
- náklady na predcasný návrat z pojištené cesty60.000
- náklady vzniklé zmeškáním verejného dopravního prostredku60.000
- náklady na právní pomoc v zahranicí vcetne jejího zprostredkování60.000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladu60.000
- odškodnení v prípade zadržení pojišteného pri únosu letadla nebo busu60.000
- zprostredkování financní pomoci pojištenému60.000
- náklady vzniklé zpoždením zavazadel0.000
- náklady vzniklé zpoždením letu0.000
Úrazové pojištení – smrt následkem úrazu150.000
Úrazové pojištení – trvalé následky úrazu (od 10 %)300.000
Úrazové pojištení – nemocnicní odškodné (za 1 den)300
Pojištení odpovednosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby1.000.000
Pojištení zavazadel – celkový limit plnení15.000
– jedna vec max.5.000
?
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb celkom 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie asistenčných služieb, repatriácia poisteného celkom 3.000 .000
- zachraňovacie náklady 500.000
- náklady na vyslanie opatrovníka 60.000
- náklady na predčasný návrat z poistenej cesty 60.000
- náklady vzniknuté zmeškaním verejného dopravného prostriedku 60.000
- náklady na právnu pomoc v zahranicí vrátane jej sprostredkovanie 60.000
- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladu 60.000
- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo busu 60.000
- sprostredkovanie financnej pomoci poistenému 60.000
- náklady vzniknuté oneskorením batožiny 0.000
- náklady spôsobené meškaním letu 0,000

Informácie o osobe

Typ cesty

?
Zahrňa bežné rekreačné činnosti, ktoré nepatria medzi nebezpečné alebo zimné športy, najmä badminton, korčuľovanie, golf, jazda na bicykli, biliard, kolky, plávanie a šnorchlovanie, prechádzky a túry bežným nenáročným terénom, rybolov z brehu, stolný tenis, stolové a kartové hry , tanec, tenis a ďalšie necielenej rekreačné činnosti porovnateľné rizikovosti. Ďalej medzi rekreačné činnosti patria krátkodobé plážové adrenalínové aktivity, ktoré si poistený zakúpil priamo na pláži od miestneho poskytovateľa služieb, tj napr jazda na banáne, jazda na vodnom skútri, parasailing, vodné lyžovanie, potápanie s inštruktorom a pod Turistická cesta zahŕňa aj služobné cesty nemanuálního charakteru.
?
Sú to aktivity ako zjazdové lyžovanie a snowboarding, nie však spojených so skoky alebo akrobaciou na vyznačených zjazdovkách a trasách, beh na lyžiach, korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, krasokorčuľovanie, jazda na boboch, skibob a športových saniach

Typ poistenia

?
Pojištení lécebných výloh a asistencních služeb celkem3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení asistencních služeb, repatriace pojišteného celkem3.000.000
- zachranovací náklady500.000
- náklady na vyslání opatrovníka60.000
- náklady na predcasný návrat z pojištené cesty60.000
- náklady vzniklé zmeškáním verejného dopravního prostredku60.000
- náklady na právní pomoc v zahranicí vcetne jejího zprostredkování60.000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladu60.000
- odškodnení v prípade zadržení pojišteného pri únosu letadla nebo busu60.000
- zprostredkování financní pomoci pojištenému60.000
- náklady vzniklé zpoždením zavazadel0.000
- náklady vzniklé zpoždením letu0.000
Úrazové pojištení – smrt následkem úrazu150.000
Úrazové pojištení – trvalé následky úrazu (od 10 %)300.000
Úrazové pojištení – nemocnicní odškodné (za 1 den)300
Pojištení odpovednosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby1.000.000
Pojištení zavazadel – celkový limit plnení15.000
– jedna vec max.5.000
?
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb celkom 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie asistenčných služieb, repatriácia poisteného celkom 3.000 .000
- zachraňovacie náklady 500.000
- náklady na vyslanie opatrovníka 60.000
- náklady na predčasný návrat z poistenej cesty 60.000
- náklady vzniknuté zmeškaním verejného dopravného prostriedku 60.000
- náklady na právnu pomoc v zahranicí vrátane jej sprostredkovanie 60.000
- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladu 60.000
- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo busu 60.000
- sprostredkovanie financnej pomoci poistenému 60.000
- náklady vzniknuté oneskorením batožiny 0.000
- náklady spôsobené meškaním letu 0,000

Informácie o osobe

Typ cesty

?
Zahrňa bežné rekreačné činnosti, ktoré nepatria medzi nebezpečné alebo zimné športy, najmä badminton, korčuľovanie, golf, jazda na bicykli, biliard, kolky, plávanie a šnorchlovanie, prechádzky a túry bežným nenáročným terénom, rybolov z brehu, stolný tenis, stolové a kartové hry , tanec, tenis a ďalšie necielenej rekreačné činnosti porovnateľné rizikovosti. Ďalej medzi rekreačné činnosti patria krátkodobé plážové adrenalínové aktivity, ktoré si poistený zakúpil priamo na pláži od miestneho poskytovateľa služieb, tj napr jazda na banáne, jazda na vodnom skútri, parasailing, vodné lyžovanie, potápanie s inštruktorom a pod Turistická cesta zahŕňa aj služobné cesty nemanuálního charakteru.
?
Sú to aktivity ako zjazdové lyžovanie a snowboarding, nie však spojených so skoky alebo akrobaciou na vyznačených zjazdovkách a trasách, beh na lyžiach, korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, krasokorčuľovanie, jazda na boboch, skibob a športových saniach

Typ poistenia

?
Pojištení lécebných výloh a asistencních služeb celkem3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení asistencních služeb, repatriace pojišteného celkem3.000.000
- zachranovací náklady500.000
- náklady na vyslání opatrovníka60.000
- náklady na predcasný návrat z pojištené cesty60.000
- náklady vzniklé zmeškáním verejného dopravního prostredku60.000
- náklady na právní pomoc v zahranicí vcetne jejího zprostredkování60.000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladu60.000
- odškodnení v prípade zadržení pojišteného pri únosu letadla nebo busu60.000
- zprostredkování financní pomoci pojištenému60.000
- náklady vzniklé zpoždením zavazadel0.000
- náklady vzniklé zpoždením letu0.000
Úrazové pojištení – smrt následkem úrazu150.000
Úrazové pojištení – trvalé následky úrazu (od 10 %)300.000
Úrazové pojištení – nemocnicní odškodné (za 1 den)300
Pojištení odpovednosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby1.000.000
Pojištení zavazadel – celkový limit plnení15.000
– jedna vec max.5.000
?
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb celkom 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie asistenčných služieb, repatriácia poisteného celkom 3.000 .000
- zachraňovacie náklady 500.000
- náklady na vyslanie opatrovníka 60.000
- náklady na predčasný návrat z poistenej cesty 60.000
- náklady vzniknuté zmeškaním verejného dopravného prostriedku 60.000
- náklady na právnu pomoc v zahranicí vrátane jej sprostredkovanie 60.000
- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladu 60.000
- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo busu 60.000
- sprostredkovanie financnej pomoci poistenému 60.000
- náklady vzniknuté oneskorením batožiny 0.000
- náklady spôsobené meškaním letu 0,000

Informácie o osobe

Typ cesty

?
Zahrňa bežné rekreačné činnosti, ktoré nepatria medzi nebezpečné alebo zimné športy, najmä badminton, korčuľovanie, golf, jazda na bicykli, biliard, kolky, plávanie a šnorchlovanie, prechádzky a túry bežným nenáročným terénom, rybolov z brehu, stolný tenis, stolové a kartové hry , tanec, tenis a ďalšie necielenej rekreačné činnosti porovnateľné rizikovosti. Ďalej medzi rekreačné činnosti patria krátkodobé plážové adrenalínové aktivity, ktoré si poistený zakúpil priamo na pláži od miestneho poskytovateľa služieb, tj napr jazda na banáne, jazda na vodnom skútri, parasailing, vodné lyžovanie, potápanie s inštruktorom a pod Turistická cesta zahŕňa aj služobné cesty nemanuálního charakteru.
?
Sú to aktivity ako zjazdové lyžovanie a snowboarding, nie však spojených so skoky alebo akrobaciou na vyznačených zjazdovkách a trasách, beh na lyžiach, korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, krasokorčuľovanie, jazda na boboch, skibob a športových saniach

Typ poistenia

?
Pojištení lécebných výloh a asistencních služeb celkem3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení asistencních služeb, repatriace pojišteného celkem3.000.000
- zachranovací náklady500.000
- náklady na vyslání opatrovníka60.000
- náklady na predcasný návrat z pojištené cesty60.000
- náklady vzniklé zmeškáním verejného dopravního prostredku60.000
- náklady na právní pomoc v zahranicí vcetne jejího zprostredkování60.000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladu60.000
- odškodnení v prípade zadržení pojišteného pri únosu letadla nebo busu60.000
- zprostredkování financní pomoci pojištenému60.000
- náklady vzniklé zpoždením zavazadel0.000
- náklady vzniklé zpoždením letu0.000
Úrazové pojištení – smrt následkem úrazu150.000
Úrazové pojištení – trvalé následky úrazu (od 10 %)300.000
Úrazové pojištení – nemocnicní odškodné (za 1 den)300
Pojištení odpovednosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby1.000.000
Pojištení zavazadel – celkový limit plnení15.000
– jedna vec max.5.000
?
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb celkom 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie asistenčných služieb, repatriácia poisteného celkom 3.000 .000
- zachraňovacie náklady 500.000
- náklady na vyslanie opatrovníka 60.000
- náklady na predčasný návrat z poistenej cesty 60.000
- náklady vzniknuté zmeškaním verejného dopravného prostriedku 60.000
- náklady na právnu pomoc v zahranicí vrátane jej sprostredkovanie 60.000
- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladu 60.000
- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo busu 60.000
- sprostredkovanie financnej pomoci poistenému 60.000
- náklady vzniknuté oneskorením batožiny 0.000
- náklady spôsobené meškaním letu 0,000

Informácie o osobe

Typ cesty

?
Zahrňa bežné rekreačné činnosti, ktoré nepatria medzi nebezpečné alebo zimné športy, najmä badminton, korčuľovanie, golf, jazda na bicykli, biliard, kolky, plávanie a šnorchlovanie, prechádzky a túry bežným nenáročným terénom, rybolov z brehu, stolný tenis, stolové a kartové hry , tanec, tenis a ďalšie necielenej rekreačné činnosti porovnateľné rizikovosti. Ďalej medzi rekreačné činnosti patria krátkodobé plážové adrenalínové aktivity, ktoré si poistený zakúpil priamo na pláži od miestneho poskytovateľa služieb, tj napr jazda na banáne, jazda na vodnom skútri, parasailing, vodné lyžovanie, potápanie s inštruktorom a pod Turistická cesta zahŕňa aj služobné cesty nemanuálního charakteru.
?
Sú to aktivity ako zjazdové lyžovanie a snowboarding, nie však spojených so skoky alebo akrobaciou na vyznačených zjazdovkách a trasách, beh na lyžiach, korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, krasokorčuľovanie, jazda na boboch, skibob a športových saniach

Typ poistenia

?
Pojištení lécebných výloh a asistencních služeb celkem3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení asistencních služeb, repatriace pojišteného celkem3.000.000
- zachranovací náklady500.000
- náklady na vyslání opatrovníka60.000
- náklady na predcasný návrat z pojištené cesty60.000
- náklady vzniklé zmeškáním verejného dopravního prostredku60.000
- náklady na právní pomoc v zahranicí vcetne jejího zprostredkování60.000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladu60.000
- odškodnení v prípade zadržení pojišteného pri únosu letadla nebo busu60.000
- zprostredkování financní pomoci pojištenému60.000
- náklady vzniklé zpoždením zavazadel0.000
- náklady vzniklé zpoždením letu0.000
Úrazové pojištení – smrt následkem úrazu150.000
Úrazové pojištení – trvalé následky úrazu (od 10 %)300.000
Úrazové pojištení – nemocnicní odškodné (za 1 den)300
Pojištení odpovednosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby1.000.000
Pojištení zavazadel – celkový limit plnení15.000
– jedna vec max.5.000
?
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb celkom 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie asistenčných služieb, repatriácia poisteného celkom 3.000 .000
- zachraňovacie náklady 500.000
- náklady na vyslanie opatrovníka 60.000
- náklady na predčasný návrat z poistenej cesty 60.000
- náklady vzniknuté zmeškaním verejného dopravného prostriedku 60.000
- náklady na právnu pomoc v zahranicí vrátane jej sprostredkovanie 60.000
- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladu 60.000
- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo busu 60.000
- sprostredkovanie financnej pomoci poistenému 60.000
- náklady vzniknuté oneskorením batožiny 0.000
- náklady spôsobené meškaním letu 0,000

Informácie o osobe

Typ cesty

?
Zahrňa bežné rekreačné činnosti, ktoré nepatria medzi nebezpečné alebo zimné športy, najmä badminton, korčuľovanie, golf, jazda na bicykli, biliard, kolky, plávanie a šnorchlovanie, prechádzky a túry bežným nenáročným terénom, rybolov z brehu, stolný tenis, stolové a kartové hry , tanec, tenis a ďalšie necielenej rekreačné činnosti porovnateľné rizikovosti. Ďalej medzi rekreačné činnosti patria krátkodobé plážové adrenalínové aktivity, ktoré si poistený zakúpil priamo na pláži od miestneho poskytovateľa služieb, tj napr jazda na banáne, jazda na vodnom skútri, parasailing, vodné lyžovanie, potápanie s inštruktorom a pod Turistická cesta zahŕňa aj služobné cesty nemanuálního charakteru.
?
Sú to aktivity ako zjazdové lyžovanie a snowboarding, nie však spojených so skoky alebo akrobaciou na vyznačených zjazdovkách a trasách, beh na lyžiach, korčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, krasokorčuľovanie, jazda na boboch, skibob a športových saniach

Typ poistenia

?
Pojištení lécebných výloh a asistencních služeb celkem3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení lécebných výloh3.000.000
Pojištení asistencních služeb, repatriace pojišteného celkem3.000.000
- zachranovací náklady500.000
- náklady na vyslání opatrovníka60.000
- náklady na predcasný návrat z pojištené cesty60.000
- náklady vzniklé zmeškáním verejného dopravního prostredku60.000
- náklady na právní pomoc v zahranicí vcetne jejího zprostredkování60.000
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladu60.000
- odškodnení v prípade zadržení pojišteného pri únosu letadla nebo busu60.000
- zprostredkování financní pomoci pojištenému60.000
- náklady vzniklé zpoždením zavazadel0.000
- náklady vzniklé zpoždením letu0.000
Úrazové pojištení – smrt následkem úrazu150.000
Úrazové pojištení – trvalé následky úrazu (od 10 %)300.000
Úrazové pojištení – nemocnicní odškodné (za 1 den)300
Pojištení odpovednosti za škodu na zdraví a veci tretí osoby1.000.000
Pojištení zavazadel – celkový limit plnení15.000
– jedna vec max.5.000
?
Poistenie liečebných nákladov a asistenčných služieb celkom 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie liečebných nákladov 3.000.000
Poistenie asistenčných služieb, repatriácia poisteného celkom 3.000 .000
- zachraňovacie náklady 500.000
- náklady na vyslanie opatrovníka 60.000
- náklady na predčasný návrat z poistenej cesty 60.000
- náklady vzniknuté zmeškaním verejného dopravného prostriedku 60.000
- náklady na právnu pomoc v zahranicí vrátane jej sprostredkovanie 60.000
- náklady vzniknuté stratou cestovných dokladu 60.000
- odškodnenie v prípade zadržania poisteného pri únose lietadla alebo busu 60.000
- sprostredkovanie financnej pomoci poistenému 60.000
- náklady vzniknuté oneskorením batožiny 0.000
- náklady spôsobené meškaním letu 0,000
 
PRIHLÁSIŤ SA REGISTROVAŤ SA
Zvetsit pismo Vychozi velikost pisma Zmensit pismo
Přidejte se k nám na Facebooku Odporučiť známemu